Pazhassirajacollege | Pulpally

പിന്നോക്ക, ഗോത്ര വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വിവര സഹായകേന്ദ്രം

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നേടുന്നതിനും വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ, മറ്റ് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിലെ യുവജനതയെ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ‘പ്രബോധൻ’- പഠന, തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം പഴശ്ശിരാജാ കോളേജിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള പ്രാദേശിക ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെ സഹായിക്കുക.
 • തഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നേടുന്നതിന് ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണയും അറിവും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പകർന്നു നൽകുക.
 • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ, ശാക്തീകരണം, പ്രചോദനം എന്നിവയ്ക്കായി കാര്യപരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുക.
 • മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കോളേജിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു സേവന കേന്ദ്രം ഒരുക്കുക.

കോളേജിലെ 'പ്രബോധൻ' സേവന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും, ഈ വെബ് പേജിനോടൊപ്പം നൽകുന്ന റെസ്പോൺസ് ഫോമിലൂടെ ഏതു സമയത്തും വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണു്.

അനിവാര്യമായ ഏതാനും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഗോത്രവർഗം

വിദ്യാഭ്യാസം പരിപാടികള്‍ (സംസ്ഥാന സർക്കാർ)

Govt. Web Link for Vidyabhyasam Program
 • റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍
 • ട്യൂട്ടോറിയല്‍ സ്‌കീം
 • ഗോത്ര സാരഥി
 • സാമൂഹ്യ പഠനമുറി
 • പ്രീമെട്രിക് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍
 • സ്‌പെഷ്യല്‍ ഇന്‍സെന്റീവ് ടു ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡന്റ്
 • അയ്യന്‍കാളി മെമ്മോറിയല്‍ ടാലെന്റ് സെര്‍ച്ച്
 • വിനോദയാത്രക്കുള്ള ധനസഹായം
 • അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം
 • ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം
 • ഗോത്ര വാല്‍സല്യനിധി - ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി
 • ഗോത്ര ബന്ധു
 • പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • പ്രീ മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • വോക്കേഷണല്‍ ട്രെയിനിംഗ്

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ

National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students
 • കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ദേശീയ ഫെല്ലോഷിപ്പും സ്കോളർഷിപ്പും
 • എസ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ദേശീയ വിദേശ സ്കോളർഷിപ്പ്,
 • എസ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഏകലവ്യ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ
 • സാമൂഹ്യ പഠനമുറി
 • സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ജില്ലകളിലെ എസ്ടി പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
 • ഗോത്ര വാല്‍സല്യനിധി - ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി
 • എസ്ടി ആൺകുട്ടികൾക്കും എസ്ടി പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി കേന്ദ്ര സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഹോസ്റ്റലുകൾ

തൊഴില്‍ / സ്വയം തൊഴില്‍ / സ്‌കില്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ്

Self Employment & Skill Development
 • വോക്കേഷണല്‍ ട്രെയിനിംഗ്
 • സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതിക്കായുള്ള ധനസഹായം
 • തൊഴിലും നൈപുണ്യവികസനവും
 • ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സുകള്‍

പട്ടികജാതി

വിദ്യാഭ്യാസം പരിപാടികള്‍ (സംസ്ഥാന സർക്കാർ)

Web Link of the Program
 • പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം (10-ാം ക്ലാസ് വരെ)
 • പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം (10-ാംക്ലാസിനു ശേഷം)
 • ലംപ്സംഗ്രാന്‍റും സ്റ്റെപ്പന്‍റും
 • പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍
 • താമസ ഭക്ഷണ ചെലവ്
 • പ്രൈവറ്റ് അക്കോമഡേഷന്‍
 • പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം
 • റാങ്ക് ജേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍
 • സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ ഴ്സില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രാഥമികചെലവിന് ഗ്രാന്‍റ് പ്രൈമറി /സെക്കന്‍ററി എഡ്യൂക്കേഷന്‍ എയിഡ്
 • ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം
 • സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വിതരണം
 • ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ധനസഹായം
 • വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം
 • സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് പഠനം നടത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യം
 • അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ്.
 • ബിരൂദ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കലാകോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന പരിശീലനോപകരണങ്ങള്‍/ഉപാധികള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ

Web Page Link
 • 9,10ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ദേശീയ സ്കോളർഷിപ് (ടോപ്പ് ക്ലാസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ)
 • യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടികൾ ടോപ്പ് ക്ലാസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ലോട്ടുകൾ 30% റിസർവേഷൻ
 • പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ദേശീയ ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് (നോസ്) പദ്ധതി
 • പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി

സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ

https://nsfdc.nic.in/en/educational-loan-scheme
 • പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതി (പട്ടികജാതിക്കാർ)
 • ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (എൻ‌എസ്‌എഫ്‌ഡി‌സി)
 • വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി

Video Gallery

വയനാട്ടിലെ കോളേജുകൾ

No. College Website
1 ഡിഎം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, നസീറ നഗർ, മേപ്പടി www.dmwims.com
2 ഡിഎം വിംസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, നസീറ നഗർ, മേപ്പടി
3 ഡിഎം വിംസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, നസീറ നഗർ, മേപ്പടി
4 ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി www.gecwyd.ac.in
5 ഓറിയന്റൽ കോളേജ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് പാചക കല, വൈത്തിരി, കൽപ്പെറ്റ www.orientalschool.com
6 ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, വൈത്തിരി, കൽപ്പെറ്റ
7 കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ്, പൂക്കോട്, കൽപ്പെറ്റ www.kvasu.ac.in
8 കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പൂക്കോട്
9 സെന്റർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മുട്ടിൽ, കൽപ്പെറ്റ www.uoc.ac.in
10 സെന്റർ ഫോർ പിജി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓഫ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി
11 സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മീനങ്ങാടി www.gptcmdi.ac.in
12 ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മേപ്പടി, കൽപ്പെറ്റ www.gptcmeppadi.ac.in
13 ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ദ്വാരക, മാനന്തവാടി www.gptcmdy.ac.in
14 വിനായക കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി www.vinayakacollegeofnursing.com
15 ഗവൺമെന്റ് ഐടിഐ ഫോർ വുമൺ, നെൻ‌മെനി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി
16 സെന്‍റ് മേരീസ് കോളേജ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി www.stmarysbathery.ac.in
17 എൻ‌എം‌എസ്എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കല്പറ്റ www.nmsmcollege.ac.in
18 ഡബ്ല്യു.എം.ഒ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മുട്ടിൽ, കൽപ്പെറ്റ www.wmocollege.ac.in
19 സർക്കാർ കോളേജ്, മാനന്തവാടി www.gcmdy.org
20 പഴശ്ശിരാജാ കോളേജ് പുൽപള്ളി www.prc.ac.in
21 മേരി മാത ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മാനന്തവാടി www.marymathacollege.org
22 ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി www.dbcollegebathery.ac.in
23 ഗ്രീൻ മൗണ്ട് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, പടിഞ്ഞാറത്തറ , കൽപ്പെറ്റ
24 പി എം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മേപ്പടി, കൽപ്പെറ്റ
25 എസ്‌എൻ‌ഡി‌പി യോഗം ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, പുല്ലപ്പള്ളി www.sndpcollegepulpally.com
26 അൽഫോൺസ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി www.alphonsacollege.ac.in
27 സി എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നടവയൽ
28 ഡബ്ല്യുഎംഒ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കൂളിവയൽ, മാനന്തവാടി www.wmocollege.ac.in
29 പി‌കെ‌കെ‌എം കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് മാനന്തവാടി
30 മോഡൽ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് (ഐ‌എച്ച്‌ആർ‌ഡിക്ക് കീഴിൽ), മീനങ്ങാടി www.ihrd.ac.in
31 ജയശ്രീ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കല്ലുവയൽ, പുൽപള്ളി www.jayasree-college.com
32 സെന്‍റ് മേരീസ് കോളേജ്, മീനങ്ങാടി

Annual Reports

Document Title Year Download
Prabodhan Activities 2021 View
About Prabodhan 2017 View
Prabodhan- Study 2016 View

Quick Enquiry